Mobi
+
spedition [spedi$O:n] subst.
(spedition, speditionen, speditioner)
det att ta hand om varutransporter
spedicion, dërgim
(transportim)