Mobi
+
specifikation [spesifika$O:n] subst.
(specifikation, specifikationen, specifikationer)
noggrann och detaljerad förteckning eller uppräkning
specifikim
(përcaktim i hollësishëm)