Mobi
+
specificerar [spesifisE:rar] verb
(specificerar, specificerade, specificerat, specificera)
ange el. redovisa i detalj
<A specificerar x>
specifikoj
(përcaktoj saktë)
Exempel
  • räkningen måste specificerasllogaria duhet të specifikohet