Mobi
+
special- [²spesiA:l-] förled
(special-, special|området, special|undervisningen)
avsedd för visst ändamål, speciell
veçantë (i,e)
(special, ekstra)
Sammansättningar
  • special|område special|områdetzonë speciale, zonë e veçantë
  • special|undervisning special|undervisningenmësim special
special|undervisning [²spesiA:lun:dervi:sni@] subst.
(special|undervisning, specialundervisningen)
en särskild form av undervisning för elever med handikapp eller andra svårigheter
mësim special
((për fëmijët me të meta))