Mobi
+
special- [²spesiA:l-] förled
(special-, special|området, special|undervisningen)
avsedd för visst ändamål, speciell
veçantë (i,e)
(special, ekstra)
Sammansättningar
  • special|område special|områdetzonë speciale, zonë e veçantë
  • special|undervisning special|undervisningenmësim special