Mobi
+
specialiserar sig [spesialisE:rar+sej] verb
(specialiserar sig, specialiserade, specialiserat, specialisera)
speciellt ägna sig åt
<A specialiserar sig (på x/att + INF)>
specializohem
(kualifikohem, perfeksionohem)
Exempel
  • hon specialiserade sig på datateknikajo u specializua në fushën e teknologjisë kompjuterike
  • specialiserade polismänpolicë të specializuar