Mobi
+
specialare [²spesiA:lare] subst.
(specialare, specialaren, specialare, specialarna)
specialitet
specialitet ("në ligj. e përdit.")