Mobi
+
spar|bössa [²spA:rbös:a] subst.
(spar|bössa, sparbössan, sparbössor)
en behållare att samla (små)pengar i
arkëz kursimi
Extra