Mobi
+
spankulerar [spa@:kulE:rar] verb
(spankulerar, spankulerade, spankulerat, spankulera)
promenera bekymmerslöst och utan brådska
<A spankulerar>
shëtit
(endem, sorollatem, bredh)