Mobi
+
spalt [spal:t] subst.
(spalt, spalten, spalter)
lodrät avdelning av trycksida, kolumn
shtyllë
(kolonë, rubrikë (në gazetë))
Uttryck
  • i spalterna ("i pressen")në kolonat e gazetave, në rubrikat e gazetave
Sammansättningar
  • tidningsspaltrubrikë gazete, kolonë gazete
  • insändarspaltrubrika me letrat e dëgjuesve
Extra