Mobi
+
sov|säck [²sÅ:vsek:] subst.
(sov|säck, sovsäcken, sovsäckar)
vadderad påse att sova i
thes për fjetje
(jorgan në formë thesi për të fjetur)