Mobi
+
sov|plats [²sÅ:vplat:s] subst.
(sov|plats, sovplatsen, sovplatser, sovplats|biljetten)
sängplats på nattåg
vend fjetjeje
((në tren))
Sammansättningar
  • sovplats|biljett sovplats|biljettenbiletë me vend për fjetje