Mobi
+
souvenir, suvenir [sovenI:r] subst.
(souvenir, suvenir, souveniren, souvenirer)
minnessak
suvenir
(kujtim, dhuratë kujtimi)