Mobi
+
sot [so:t] subst.
(sot, sotet)
finfördelat kol som avsätts från rök
blozë