Mobi
+
sorglig [²sÅr:jlig] adj.
(sorglig, sorgligt, sorgliga)
som orsakar sorg
pikëlluar (i,e) ("edhe "trishtuar (i,e), brengosur (i,e), fatkeq, -e"")
(përzish/ëm (i), -me (e), hidhëruar (i,e), mërzitur (i,e))
Exempel
  • ett sorgligt slutnjë përfundim (fund) i trishtuar
  • en sorglig historianjë histori e dhembshme
  • sorgligt nogpër fat të keq, fatkeqësisht
  • sorgligt att sägamë vjen keq të them se