Mobi
+
sop|tipp [²sO:ptip:] subst.
(sop|tipp, soptippen, soptippar)
avstjälpningsplats för sopor
vend për grumbullimin e plehrave