Mobi
+
sop|skyffel [²sO:p$yf:el] subst.
(sop|skyffel, sopskyffeln, sopskyfflar)
skyffel för att samla upp sopor
kaci plehrash
Extra