Mobi
+
sop|maja [²sO:pmaj:a] subst.
(sop|maja, sopmajan, sopmajor)
en liten byggnad med plats för toaletter och soptunnor
rropak, vend për asgjësimin e mbeturinave
(ndërtesë e vogël me vend për wc dhe për hedhjen e mbeturinave)