Mobi
+
sop|borste [²sO:pbår+s:te] subst.
(sop|borste, sopborsten, sopborstar)
borste att sopa golv med
fshesë
Extra