Mobi
+
sond [sån:d] subst.
(sond, sonden, sonder)
kirurgiskt undersökningsinstrument som sticks in i kroppen
sondë
(kateter, instrument kirurgjik ekzaminues që futet brenda në trup)
Sammansättningar
  • magsondsondë për të ekzaminuar stomakun
sond [sån:d] subst.
(sond, sonden, sonder)
instrument för undersökningar i atmosfären
sondë
(instrument për studimin e atmosferës)
Sammansättningar
  • rymdsondsondë kozmike