Mobi
+
sonar [²sO:nar] verb
(sonar, sonade, sonat, sona)
gottgöra
<A sonar x>
shlyej
(vuaj, laj (fajin), dëmshpërblej, ndreq (një gabim))
Exempel
  • sona sitt brottvuaj dënimin për krimin e kryer