Mobi
+
sommar|tid [²sÅm:ar+ti:d] subst.
(sommar|tid, sommartiden)
framflyttning av klockan en timme under sommarhalvåret
orë verore
(lëvizje e orës një orë para gjatë gjysmës së vitit në stinën e verës)