Mobi
+
somaliska [somA:liska] subst.
(somaliska, somaliskan, somaliskor)
kvinna från Somalia