Mobi
+
somaliska [somA:liska] subst.
(somaliska, somaliskan)
språk som talas i Somalien, Somaliland, Djibuti, Ogaden (Etiopien) och NFD (Kenya)
somaliska [somA:liska] subst.
(somaliska, somaliskan, somaliskor)
kvinna från Somalia