Mobi
+
somaliska [somA:liska] subst.
(somaliska, somaliskan)
språk som talas i Somalien, Somaliland, Djibuti, Ogaden (Etiopien) och NFD (Kenya)
somaliska [somA:liska] subst.
(somaliska, somaliskan, somaliskor)
kvinna från Somalia
somalisk [somA:lisk] adj.
(somalisk, somaliskt, somaliska)
som avser Somali eller somaliska språket