Mobi
+
solo [sO:lo] subst.
(solo, solot, solon, solona, solo|sången)
musikstycke för en ensam sångare eller instrumentalist
solo
(pjesë muzikore për një këngëtar ose një instrumentist)
Exempel
  • sjunga (ett) solokëndoj solo
Sammansättningar
  • pianosolosolo në piano, solo për piano
  • solo|sång solo|sångenkëngë solo
enmans- [²E:nman:s-] förled
(enmans-)
som utförs av el. gäller en person
solo
(që kryhet nga ose vlen për një person)
Sammansättningar
  • enmans|showkoncert recital
  • enmans|utredarehulumtues, drejtues hulumtimi
stämma [²stEm:a] subst.
(stämma, stämman, stämmor)
inslag för särskild röst el. särskilt instrument i ett musikverk
zë-ri
(lartësi tingulli, intensitet zëri, pjesë)
Sammansättningar
  • basstämmazë basi
  • solostämmapjesë për solo