Mobi
+
solid [solI:d] adj.
(solid, solitt, solida, soliditeten)
gedigen, massiv
solid, -e ("fig. "bindës, -e, bazuar (i,e), shëndoshë (i,e)"")
(fortë (i,e), qëndruesh/ëm (i), -me (e), masiv, -e, plotë (i,e))
Exempel
  • en solid dörrnjë derë e fortë (solide)
  • solida kunskaper i matematiknjohuri të shëndosha në matematikë
Avledningar
  • soliditet soliditetenfortësi-a, qëndrueshmëri-a, forc/ë-a
solid [solI:d] adj.
(solid, solitt, solida)
som kan få kredit, solvent
Användning: om person
(i,e) aftë për të paguar
(që mund të marrë kredi)
Exempel
  • solida kunderklientë të aftë për të paguar