Mobi
+
solig [²sO:lig] adj.
(solig, soligt, soliga)
som har mycket solsken, vacker
me diell ("edhe fig. "qeshur (i,e), gëzuar (i,e)"")
(bukur (i,e))
Exempel
  • en solig dagnjë ditë me diell
  • ett soligt leendenjë buzëqeshje e gëzuar