Mobi
+
sol|fångare [²sO:lfå@:are] subst.
(sol|fångare, solfångaren, solfångare, solfångarna)
anordning som omvandlar solljus till elektrisk energi
panel diellor