Mobi
+
solarium [solA:rium] subst.
(solarium, solariet, solarier)
plats där man kan sola i konstgjort solljus
solarium
(vend ku bëhet banjë dielli në mënyrë artificiale)