Mobi
+
sofistikerad [sofistikE:rad] adj.
(sofistikerad, sofistikerat, sofistikerade)
förfinad
sofiskuar (i,e)
(ndërlikuar (i,e), komplikuar (i,e))