Mobi
+
soff|liggare [²sÅf:lig:are] subst.
(soff|liggare, soffliggaren, soffliggare, soffliggarna)
slöfock
përtac-i ("veçanërisht për "abstenues-i, person që nuk shkon të votojë"")
(dembel-i)