Mobi
+
soda [²sO:da] subst.
(soda, sodan)
natriumkarbonat
sodë ("përdoret për deterxhent e të tjera si këto")
(karbonat natriumi)
soda|vatten [²sO:davat:en] subst.
(soda|vatten, sodavattnet)
kolsyrat dricksvatten
ujë i gazuar