Mobi
+
sociolog [sosjolÅ:g] subst.
(sociolog, sociologen, sociologer)
person som sysslar med sociologi
sociolog-u