Mobi
+
social|tjänst [²sosiA:lcen:st] subst.
(social|tjänst, socialtjänsten)
samhällets omsorger (enligt Socialtjänstlagen) om enskilda och familjer som behöver hjälp
shërbim social