Mobi
+
social|register [²sosiA:lrejis:ter] subst.
(social|register, socialregistret)
ett register som förs hos kommunens socialförvaltning över dem som fått socialhjälp
evidencë sociale
(regjistër ku shënohen emrat e gjithë individëve që kanë marrë ndihmë sociale pranë komunës)