Mobi
+
social|nämnd [²sosiA:lnem:(n)d] subst.
(social|nämnd, socialnämnden, socialnämnder)
politiskt sammansatt nämnd i kommunen med uppgift att besluta i sociala frågor enligt socialtjänstlagen
këshill i çështjeve sociale
(organ politik i zgjedhur në komunë për të marrë vendime lidhur me probleme sociale duke u bazuar në Ligjin për shërbimet sociale)