Mobi
+
social|kontor [²sosiA:lkånto:r] subst.
(social|kontor)
kontor som handhar den kommunala socialtjänstens verksamhet inom området individ- och familjeomsorg
zyrë e shërbimeve sociale