Mobi
+
socialism [sosialIs:m] subst.
(socialism, socialismen)
politisk åskådning som förespråkar kollektivt ägande av produktionsmedlen och fördelning av tillgångarna efter vars och ens behov
socializëm