Mobi
+
social|högskola [²sosiA:lhö:gsko:la] subst.
(social|högskola, socialhögskolan, socialhögskolor)
högskola för utbildning av socialarbetare (socionomer)
shkollë e lartë për punonjës socialë