Mobi
+
social|grupp [²sosiA:lgrup:] subst.
(social|grupp, socialgruppen, socialgrupper, socialgrupps|tillhörigheten)
samhällsgrupp med en viss utbildning etc
grup social
(grup shoqëror, shtresë shoqërore)
Exempel
  • socialgrupp 1grupi social
Sammansättningar
  • socialgrupps|tillhörighet socialgrupps|tillhörighetenpërkatësi e grupit social