Mobi
+
social|försäkring [²sosiA:lför+sä:kri@] subst.
(social|försäkring, socialförsäkringen)
socialpolitiskt trygghetssystem som omfattar alla som bor i Sverige
sigurim shoqëror