Mobi
+
social|demokrat [²sosiA:ldemokra:t] subst.
(social|demokrat, socialdemokraten, socialdemokrater)
person som ansluter sig till det socialdemokratiska partiet(s åsikter)
socialdemokrat-i
Uttryck
  • Socialdemokraterna ("Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP)")socialdemokratët (Partia Punëtore Socialdemokrate e Suedisë)