Mobi
+
social|avgift [²sosiA:la:vjif:t] subst.
(social|avgift)
avgift som en arbetsgivare betalar för sina anställdas sociala förmåner
kontribut social
(taksë që paguan punëdhënësi për punëtorët e vet)