Mobi
+
social|arbetare [²sosiA:lar:be:tare] subst.
(social|arbetare, socialarbetaren, socialarbetare, socialarbetarna)
person som arbetar med att hjälpa människor som har sociala problem
punonjës social