Mobi
+
snuva [²snU:va] subst.
(snuva, snuvan)
slem i näsan, snor
rrufë
Exempel
  • snuvan rinnerkam rrufë, më kullojnë hundët
snuva [²snU:va] subst.
(snuva, snuvan)
näskatarr
ftohje hundësh
Exempel
  • få snuvamarr të ftohtë