Mobi
+
snusk [snus:k] subst.
(snusk, snusket)
smuts; dålig hygien
ndyrësi ("edhe për marrëdhënie (të ndyra) seksuale")
(fëlliqësi, fëlliqësirë, gjë e ndyrë, poshtërsi)
snusk|hummer [²snUs:khum:er] subst.
(snusk|hummer, snuskhummern, snuskhumrar)
snuskig man
burrë i ndyrë