Mobi
+
snubbe [²snUb:e] subst.
(snubbe, snubben, snubbar)
(manlig) person
burrë ("në ligj. e përdit.")
(djalë, mik, birko, birçe)