Mobi
+
snorkel [²snÅr:kel] subst.
(snorkel, snorkeln, snorklar)
ett slags luftrör att andas med när man är under vatten
gyp ajrimi
((për zhytësit), tub ajri)