Mobi
+
snorar [²snO:rar] verb
(snorar, snorade, snorat, snora)
vara snuvig
<A snorar>
përqurrem
(kam rrufë, më kullojnë hundët)